Dla dorosłych

Osoby dorosłe to najbardziej świadomi słuchacze kursów językowych, których celem jest skuteczna komunikacja w języku obcym. Dlatego podczas naszych kursów stawiamy na naukę angielskiego w sposób komunikacyjny polegający na zmaksymalizowaniu używania języka obcego podczas zajęć. Jesteśmy świadomi, że często najtrudniejsze jest przełamanie bariery mówienia w obcym języku, stąd dla komfortu naszych dorosłych słuchaczy i większej skuteczności nauki dokładamy starań, aby lekcje przebiegały w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. grupy byływiekowo zbliżone oraz jak najbardziej jednorodne pod względem poziomu zaawansowania i potrzeb językowych.

Dlatego w pracy z dorosłymi kursantami wykorzystujemy różnorodne środki dydaktyczne, metody i techniki, tak by zajęcia były wciągające i zachęcały do rozwijania własnych umiejętności. Są to m.in. gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku, a także symulacje, podczas których kursanci odgrywają różnego rodzaju role w rozmaitych sytuacjach życiowych. Ponadto lektorzy wykorzystują m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów telewizyjnych i reklam, tak by zajęcia oddziaływały na różne zmysły poznawcze, a w ten sposób mogły byćefektywne dla każdego słuchacza.

Zajęcia dla dorosłych mogą być prowadzone zarówno w grupach, jak i w formie zajęćindywidualnych. Ich program może zostać skonstruowany na podstawie podręczników renomowanych wydawnictw, bądź też opierać się na autorskich materiałach i różnorodnych środkach dydaktycznych.

Czas trwania oraz ilość zajęć może być dobierany indywidualnie lub też w oparciu o dyspozycyjność całej grupy. Standardowa częstotliwość zajęć zapewniająca przyjemną i efektywną naukę to 2 razy w tygodniu po 90 minut.

Oferujemy także przygotowanie do językowych egzaminów państwowych m.in. Cambridge English First, Cambridge English Advanced, Cambridge English Proficiency, TELC, IELTS, itp. Egzaminy te kończą się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów honorowanych zagranicą.

Leave a Reply