Dla dzieci

Do nauki języka angielskiego zapraszamy dzieci już od 3 roku życia. Zajęcia dla dzieci zostały podzielone na cztery grupy, do których uczniowie są kwalifikowani na podstawie wieku oraz poziomu zaawansowania. Są to Little Bees dla dzieci w wieku od 3-5 lat, Happy Butterflies dla dzieci sześcio i siedmioletnich, Clever Lions dla ośmio i dziewięciolatków oraz Young Teens dla młodszych nastolatków w wieku 10-12 lat.

Little Bees to zajęcia skierowane są do najmłodszych uczestników kursów językowych. Są to lekcje, które przede wszystkim są dla dzieci przyjemnością i radością. Zgodnie z zasadami rozwojowymi dzieci, zajęcia te polegają na zabawie i poznawaniu języka poprzez m.in. ćwiczenia ruchowe, piosenki, rymowanki, prace plastyczne. W tym wieku dzieci poznają język wszystkimi zmysłami tzn. przez wzrok, słuch, dotyk, zapach, a także ruch w sposób zbliżony do ich języka ojczystego. Dlatego właśnie w naszych zajęciach wykorzystujemy szereg bajek, historii i baśni przystosowanych do nauki języka przez małe dzieci, a także wiele pluszowych zabawek, pacynek, prawdziwych przedmiotów z życia codziennego i wiele innych. Wszystkie te elementy  mają sprawić, że dzieci nie będą traktowały lekcji jako nauki, ale będzie to dla nich wspaniała zabawa, podczas której naturalnym elementem jest język angielski. Na tych etapach rozwoju dzieci przede wszystkim nastawione są na osłuchanie się z językiem angielskim, nabywanie prawidłowej wymowy i poznawanie podstawowych słówek i zwrotów. Poprzez bogactwo stosowanych materiałów dydaktycznych chcemy, by zajęcia były kolorowe i dynamiczne, a tym samym pobudzały wyobraźnię dziecka i jego naturalną ciekawość świata. Dbamy, by dzięki wspólnej zabawie dzieci uczyły się nie tylko języka angielskiego, ale nabywały umiejętności społeczne, rozwijały umiejętności motoryczne i poznawcze.

Happy Butterflies oraz Clever Lions to zajęcia przeznaczone dla dzieci rozpoczynających lub kontynuujących edukację wczesnoszkolną. Zwracamy uwagę, by dzieci które chodzą już do szkoły nie znajdowały się w grupie z przedszkolakami, ze względu na zróżnicowane metody pracy. W grupach Clever Lions i Happy Butterflies dzieci także w dużej mierze uczą się przez zabawę. Podobnie jak Little Bees sześcio-, siedmio-, ośmio- i dziewięciolatki uczą się, wykorzystującwszystkie zmysły czyli uczą się piosenek, wierszyków, słuchają bajek, wykonują ćwiczenia plastyczne, odgrywają scenki, rozwijają podstawową komunikację. W tym wieku dzieci jednak już nie tylko osłuchują się z językiem angielskim, ale zaczynają coraz więcej mówić w języku obcym. Ponadto jest wprowadzana i rozwijana umiejętność zapisu graficznego liter i wyrazów, tak by ćwiczone były wszystkie sprawności językowe czyli nie tylko mówienie i rozumienie ze słuchu, ale także czytanie i pisanie.

Young Teens to zajęcia dla uczniów wkraczających w wiek nastolatków. Nauka starszych dzieci już zasadniczo różni się od tej charakterystycznej dla „maluszków.” Przede wszystkim w równymstopniu rozwijane są wszystkie umiejętności językowe czyli słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie, które są nieodzowne podczas późniejszych egzaminów. Na tym etapie także regularnie weryfikujemy wiedzę nastolatków, tak by ich postępy był widoczne dla nich i ich rodziców. Jednak również w grupie Young Teens nie zapominamy o dynamizmie zajęć i ich różnorodności. Staramy się angażować wszystkie zmysły do nauki, tak by lekcje były atrakcyjne dla uczniów, a tym samym dużo bardziej efektywne. Nie zapominamy, że dzieci w starszych klasach szkoły podstawowej również mają potrzebę uczestnictwa w różnego rodzaju quizach, grach, współzawodnictwie oraz lubią wykazywać się zdolnościami manualnymi przy projektowaniu gazetek, plakatów i prac plastycznych, dlatego staramy się, by nasze zajęcia były odpowiednie dla każdego nastolatka, z różnymi zainteresowaniami.

Lekcje dla młodszych nastolatków charakteryzują się jednak nie tylko dużą różnorodnością środków dydaktycznych, ale także i treści. Staramy się, by zajęcia były rozwinięciem oraz utrwaleniem zdobytej już wiedzy i umiejętności językowych. Co ważne, kładziemy również nacisk na zaznajamianie dzieci z kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych. Nie tylko poprzez ćwiczenia językowe, ale także różnego rodzaju gry i zabawy charakterystyczne dla danego kraju czy święta.

Środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć z dziećmi:

 • pacynki i kukiełki
 • karty obrazkowe tzw. flashcards
 • karty z historyjkami tzw. story cards m.in. autorstwa Shelly Vernon
 • piosenki i rymowanki
 • plakaty interaktywne
 • gry planszowe
 • gry interaktywne
 • puzzle i układanki
 • big booki czyli wielkoformatowe książki
 • realia czyli rzeczywiste przedmioty
 • fiszki
 • pluszowe zabawki
 • filmy animowane
 • gry komputerowe
 • materiały kopiowalne

Środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć z młodszymi nastolatkami:

 • karty obrazkowe tzw. flashcards
 • piosenki i rymowanki
 • plakaty interaktywne
 • gry planszowe
 • gry interaktywne
 • graded readers czyli uproszczone książki w języku angielskim
 • realia czyli rzeczywiste przedmioty i materiały
 • fiszki
 • filmy dvd
 • gry komputerowe
 • materiały kopiowalne
 • tablica interaktywna
 • platforma internetowa

Zajęcia dla dzieci Little Bees, Happy Butterflies, Clever Lions oraz Young Teens mogą być prowadzone zarówno w grupach, jak i w formie zajęć indywidualnych. Ich program może zostać skonstruowany na podstawie podręczników renomowanych wydawnictw, bądź też opierać się na autorskich materiałach i różnorodnych środkach dydaktycznych przeznaczonych specjalnie do nauki dzieci.

Czas trwania oraz ilość zajęć może być dobierany indywidualnie lub też w oparciu o dyspozycyjność całej grupy. Standardowa częstotliwość zajęć zapewniająca przyjemną i efektywną naukę to:

 • Little Bees – 2 x w tygodniu po 45 min.
 • Happy Butterflies – 2 x w tygodniu po 60 min.
 • Clever Lions   2 x w tygodniu po 70 min.
 • Young Teens – 2 x w tygodniu po 90 min.

 

EGZAMINY YLE

Wszystkie zajęcia w grupach Happy Butterflies, Clever Lions oraz Young Teens po ukończeniu odpowiedniego etapu nauki mogą kończyć się uzyskaniem certyfikatu YLE czyli English for Young Learners przygotowanego przez Cambridge. Certyfikat ten stanowi doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.

Testy YLE są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 12 lat i są podzielone na 3 poziomy Starters, Movers i Flyers.

Leave a Reply