Dla młodzieży

Lekcje językowe dla młodzieży są ściśle powiązane z perspektywą przygotowania słuchaczy do obowiązkowych egzaminów na koniec gimnazjum czy szkoły średniej czyli Egzaminu Gimnazjalnego oraz Matury. Zajęcia ugruntowują wiedzę zdobytą na poprzednich etapach edukacyjnych i wprowadzają nowe zagadnienia niezbędne w nauce młodzieży w wieku od 13-19 lat.

Lekcje proponowane przez Language Mobile stanowią połączenie zajęć rozwijających wszystkie sprawności językowe czyli mówienie, czytanie, pisanie i mówienie wraz z uwzględnieniempoprawności gramatycznej. Zwracamy jednak uwagę, by lektorzy nie powielali metod tradycyjnej szkolnej lekcji często polegającej wyłącznie na rozwiązywaniu ćwiczeń w podręczniku. Chcemy, by nasi uczniowie zdobywali wiedzę praktyczną, która nie tylko pozwoli im zdać egzaminy, ale która będzie przydatna w praktyce np. podczas wyjazdów zagranicznych. Stawiamy na poprawną komunikację.

W pracy z młodzieżą wykorzystujemy metody aktywizujące, dzięki którym nauka języka będzie przebiegała w pozytywnej atmosferze, a lekcje będą ciekawe i dynamiczne. Podczas zajęć oferujemy różnorodnych formy aktywności i praktyczne sposoby na utrwalanie i uczenie się języka. Dbamy, by nasza oferta wychodziła naprzeciw codziennym zainteresowaniom współczesnych nastolatków, stąd wykorzystujemy tablicę interaktywną, platformę e-learningową, filmy DVD, nagrania audio, internet. Wszystko to co sprawi, że zajęcia zainteresują młodych ludzi.

Grupy młodzieżowe podzielone są według wieku i poziomu zaawansowania, a zajęcia prowadzone są prawie cały czas w języku obcym. Wiedza przyswajana przez młodych uczniów jest weryfikowana na bieżąco przez samego lektora. Natomiast jej wyniki przekazywane są dwa razy do roku rodzicom podczas sporządzania opinii na temat postępów ucznia oraz podczas indywidualnych konsultacji z lektorem.

 

Zajęcia z młodzieżą mogą być prowadzone zarówno w grupach, jak i w formie zajęćindywidualnych. Ich program może zostać skonstruowany na podstawie podręczników renomowanych wydawnictw, bądź też opierać się na autorskich materiałach i różnorodnych środkach dydaktycznych przeznaczonych do nauki młodzieży.

Czas trwania oraz ilość zajęć może być dobierany indywidualnie lub też w oparciu o dyspozycyjność całej grupy. Standardowa częstotliwość zajęć zapewniająca przyjemną i efektywną naukę to 2 razy w tygodniu po 90 minut.

Kursy dla młodzieży mogą przygotowywać do państwowych egzaminów językowych np.  Cambridge English: First lub Advanced przygotowanych przez wiodącą instytucję egzaminacyjną Cambridge.

Leave a Reply