Metoda nauczania

Metody stosowane podczas naszych zajęć zostały wypracowane na bazie zdobytych doświadczeń. Wiemy, że każdy słuchacz uczy się w inny sposób i nie zawsze metoda dobra dla jednej osoby będzie odpowiednia dla drugiej. Dlatego nasze lekcje i kursy dobieramy pod kątem indywidualnym, tak by były one efektywne dla każdego z osobna. Uważamy, że każda metoda ma swoje plusy, dlatego staramy się wykorzystać z nich to co najlepsze. Metoda komunikacyjna, tradycyjna, fresh-approach, blended-learning, nauka przez zabawę to niektóre z metod, które stosujemy podczas zajęć w Language Mobile. Co najważniejsze jednak zwracamy szczególną uwagę na dobór środków dydaktycznych tak, by zajęcia były ciekawe i dynamiczne.

Cechy naszych zajęć:

  • nie trzymamy się sztywno podręcznika i programu nauczania, który został do niego przypisany
  • stawiamy na urozmaicone i dynamiczne zajęcia
  • stosujemy realne elementy, które zbliżają słuchacza do naturalnych sytuacji używania języka obcego
  • stosujemy gry i zabawy językowe poprzez które uczniowie szybciej zapamiętują poznawany materiał
  • stawiamy na nowoczesność i wykorzystujemy nowoczesne metody edukacyjne takie jak nauka przy wykorzystaniu platformy e-learningowej czy tablicy interaktywnej
  • dbamy, by atmosfera sprzyjała nauce
  • stawiamy na metody aktywizujące, w których słuchacz nie lektor jest najważniejszy
  • dbamy o najwyższą jakość nauczania oraz dobro klienta

Leave a Reply